Hyman George Rickover (ur. 27 stycznia 1900 w Makowie Mazowieckim, zm. 8 lipca 1986 w Arlington w nadepnie Wirginia) ? admira marynarki wojennej Stanw Zjednoczonych. Urodzony na terenie Polski inynier zapocztkowania ydowskiego, okrelany imieniem "ojca atomowej marynarki wojskowej". Pocztkowo, z ramiona marynarki jankeskiej asystowa w programie "Manhattan", a nastpnie jako pryncypa Naval Reactors Branch, a a do roku 1983 przewodzi programami rozwoju wszelkich jankeskich atomowych siowni okrtowych. By plus fallusem jankeskiej Komisji Energii Atomowej. Hyman Rickover by najospalej pozostajcym w usudze dbaej oficerem w bajek United States Navy, jednym samego z najniezwyklej spornych admiraw amerykaskiej flot.

yciorys

Dziecistwo i mody wiek

Hyman Rickover urodzi si jak Chaim Rickover, przypuszczalnie 27 stycznia 1900 roku w Makowie Mazowieckim w Polsce, na obszarze wczesnego anszlusu rosyjskiego. Pniejszy kartoteka szkolny dotyczcy Rickovera wymienia wszak dan o porodzeniu w roku 1898. Jego rodzicami egzystowali Abraham oraz Rachel (z domem Unger) Rickover. Nazwisko "Rickover" wyprowadza si od momentu miejscowoci Ryki. W szstym roku istnienia, po pogromach w 1905, wyemigrowa razem z matk tudzie siostr Feigele do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych, gdzie odnajdowa si natychmiast wczeniej jego wapniak, nastpnie tudzie do Chicago. rodowisko, w ktrym narasta Hyman Rickover, byo ndzne, on dysponowao cho temperamentu slumsw. W przeciwiestwie do mnogoci rwienikw z otoczenia, nowicjusz Rickover onych poprzesta na najniszym rzdzie owiaty, starajc si j poda. Uczszczajc a do szk miernej, popoudniami oraz w weekendy pracowa w charakterze herold w przedsibiorstwie komunikacyjnym Western Union. Wzrost przesania amerykaskiej marynarki wojskowej po doczeniu Stanw Zjednoczonych a do I kampanij powszechnej tudzie pomnoenie politycznych wpyww jego protektora, kongresmena Adolpha J. Sabatha (z zapocztkowania czeskiego yda), rozwary przedtem Hymanem Rickoverem szans zajcia do Akademii Marynarki Wojennej (United States Naval Academy). Po lubie z Ruth D. Masters odmieni credo na episkopalizm (amerykaski Koci anglikaski).

Suba wojenna rwnie obywatelska

Rickover wprowadzi do akademii marynarki militarnej w czerwcu 1918 roku, po przekazanych z przeszkod testach przygotowawczych. W celu przemoenia lecz swojej cherlawej podbudowy pouczajcej, w trakcie studiw przeznacza na nauczk wszelk sekund, co podzikowanie stronieniu wszystko pozaedukacyjnej dziaalnoci, pozwolio mu usun te sekowania, ktrego przeyo wielu innych reprezentantw populacyj ydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Dziki zaoonemu w nauk mozoowi, w roku 1922 koczy uczelnia ze 107. lokat w swym liczcym 540 osb roczniku.

"S-48" w okresie zaokrtowania na on Hymana Rickovera.

Pierwsz posug nadmorsk Rickover przeszed na destruktorze "La Vallette" wariantu Clemson, na jakim w owym momencie rok kalendarzowy po wypenianiu uczelni zosta najmodszym oficerem maszynowni w swej eskadrze. W styczniu 1922 roku Rickover dosta racja a do kadry pancernika "Nevada", dokd wstpnie suy w dziale solennym w cigu artyleri okrtu, tudzie nastpnie pozostawa istotnym oficerem obowizkowym w rodku ukady elektryczne placwki. W czerwcu 1925 roku Hyman Rickover przyj kariera na nota porucznika (lieutenant, junior grade). Po przeoczeniu "Nevady" w 1927 roku, poczstowa studia inynierskie w akademii marynarki w Annapolis za na uniwersytecie Columbia z zakresu mechaniki elektrycznej, ktre odby w roku 1929. Po zdobyciu dyplomu Rickover zamierza wykorzysta z najkrtszej cieki do objcia samodzielnego dowdztwa okrtu, jak dotychczasowo konstytuowaa usuga na okrtach podwodnych. Std sami, po wniosku o wyznaczenie a do posug na osobnikach tej elegancyj, dotar a do budy podtrzymuje podwodnej w bazie marynarki New London, po odbyciu jakiej przyj racja na korab S-48 wariantu S. Mimo zabawianych wysikw i dopeniania urzdowych postulowa na rzecz osaczenia samodzielnego dowdztwa okrtu podwodnego, Rickoverowi w yciu niemu udao si zdoby owego zamiaru. ycie na okrcie podwodnym, w jakim nawet w pobliu przemieszczaniu si postaci niebezuyteczne byo trymowanie okrtu, unaocznio Rickoverowi na sposb niezmiernie ta stan okrtw podporzdkowana istnieje od czasu potg natury. Rickover przenigdy tego nie dopasowa si a do przebywania w otoczeniu zag okrtu podwodnego ? urywkowo zatem, i by mdrze osamotniony midzy kadry. Wielk zabawa spowodowaa Rickoverowi peregrynacja ostro-naukowa, jak ukoczy S-48, ktrej zadaniem byo sprawdzian grawitacji immanentnej operacja logiczna dotyk z przebywajcymi w zwizku z tym zajciem na pokadzie okrtu dwoma badaczami. W poowie 1933 roku, Hyman Rickover zostawa odwrcony do Filadelfii w Pensylwanii, gdzie jego zadaniem bya ochrona prby wyrabianych materiaw. Tam teje, na skutek uczelnianemu wyksztaceniu oraz badaniom niewyniesiony ze usug na "Nevadzie" tudzie S-48, opracowa korekt rozbioru podrcznika dotyczcego baterii okrtowych. Dziki osobistym zamiowaniom, uskuteczni rwnie przekadu na dyskurs angielszczyzna niemieckiego studium broni podwodnej zredagowanego wskro admiraa Hermanna Bauera "Das Unterseeboot". Zamiarem, jaki przywieca Rickoverowi obok dopenianiu objaniania by powikszenie wasnej opinii, doskonalenie komityw jzora niemieckiego natomiast zapewnienie stosowania w Stanach Zjednoczonych z decydujcych mniema militarnych dawnego przeciwstawna.

"New Mexico" w 1935 roku

Przez nastpne dwa laty ? od momentu 1935 roku ? Rickover wykonywa funkcj zastpcy oficera techniki pokadowej pancernika "New Mexico". W rzeczywistoci dyrektor inynierw pancernika przyj Rickoverowi na rzeczywiste zawiadywanie szydekowaem inynieryjnym okrtu, tudzie Hyman Rickover wywiza si z owego zadania na tyle apetycznie, i w immanentnej rywalizacji inynieryjnej pord amerykaskimi pancernikami, "New Mexico" (BB-40) wyznaczy si z szstego na zwierzchnie miejscowo tudzie utrzyma t sytuacj wskro dwjka lat. Kluczowym czynnikiem do dokonania sukcesu w tej konkurencji byo zagodzenie na mocy Rickovera operacja logiczna zaleny mu kompleks wykorzystania paliwa. Co szczegowe, dziaania oddziau Rickovera sprowadziy wynik onym ledwie polegajcy na zminimalizowaniu zagospodarowania paliwa na mocy platforma pocigowy okrtu, natomiast i w poprzek ukady destylacji wody, opalania rwnie pracy ywoci elektrycznej. Rickover nader ostro uczy podatnych sobie czonkw zag, powierzajc im samymi tyle obligacyj, ile dawni w wystawanie udwign. Trzech pocztkujcych oficerw z kompleksu Rickovera, zdobyo nastawienia admiralskie.

1 lipca 1937 roku, Hyman Rickover trwa awans na wysoko lieutenant commander (pol. komandor podporucznik), po czym zostawa wysany do Chin, gdzie uciska swe naczelne tudzie zesze komenda okrtu, traowca "Finch" wariantu Lapwing. Jednostka ta uprzednia w sekundy otoczenia dowdztwa dziki Rickovera w wybitnie ndznym wstanie fachowym i piknym. Hyman pracujc jak jeden m z ekip dy owe uoy na nowo, usuwajc rdz, wymieniajc negacja logiczna nadajce si a do uytku porcyj oraz pokrywajc okrt posok przeciwrdzewn. Prace te pyy o tyle rozlege donioso, i by ten trudne dni konfliktu chisko-japoskiego, w stosunku z czym w owym te porcie schronio si bez liku statkw wielorakich pastw, natomiast utrzymanie amerykaskiej frekwencyj kablowao si pokan rzecz z punktu rozrniania ich warty.

Traowiec wariantu Lapwing

W padzierniku 1937 roku, Hyman Rickover przeprowadzi krok, kto skoni na identyczn jego dalsz promocj. W 1916 roku, Kongres wysmay wiadectwo legislacyjny autoryzujcy postpowanie engineering duty only ? EDO ("tylko do posad inynieryjnych"), zagwarantowane dla nierozlegej gromady oficerw, ktrzy nigdy onymi posiadali przyj osobistego dowdztwa okrtu, w zastpstwie tego pracowa dysponowali pod odwizywaniu inynierskich zasigw programw, budowy rwnie obsugi okrtw flotyll. Jako i wycznie kilku oficerw marynarki uzyskao na razie tak nominacj, wyznaczali oni swojego wariantu mietank marynarki ? co byo jednym z sensw woli Rickovera o administrowaniu na to izm. Rickover by te animowany do tego chodu za pomoc innych inynierw marynarki, bdcych u dou wsadzeniem jego zrobie na "New Mexico", jacy przyrzekali swoje urzdowe podpartymi dla jego kandydatury. Najwaniejszym wszelako sensem decyzji Rickovera istniaa fascynacja tym rodzajem inynierii, ktr wynis z Columbii a ze posugi na "La Vallette", "Nevadzie" operacja logiczna "New Mexico". Wyokrtowany w padzierniku 1937 roku z "Fincha", Rickover pozosta dublerem oficera pracy w stoczni Cavite Navy Yard na Filipinach, ktr pomin w maju 1939 roku, iby rozpocz posad w agendy elektrycznej Biura Okrtw (Bureau of Ships ? BuShips) w Waszyngtonie. By owe pora koca wzgldnego pokoju na wiatu; prezydent Stanw Zjednoczonych take Kongres zaaprobowali owszem powikszenie lekw walutowych na struktur dziewiczych okrtw kilku klasy ? od momentu pancernikw, w poprzek lotniskowce do mniejszych jednostek, a po okrty wspomagajce. Sekcja elektryczna BuShips ustpliwa egzystowaa w rodku obsug koniunkcja instalacj urzdzenia elektrycznego istniejcych, projektowanych rwnie stawianych istoty. Nadto, BuShips oprowadzao w podobny sposb dochodzenia powyej opcjami korzystania impulsw elektrycznych, za uzyskujcy jeszcze wiksze wpywy Rickover ywo rozbudowywa sekcj elektryczn, tworzc nowiutekie podsekcje, w tym rozmagnesowania, rozminowywania, planowania urzdzenia tudzie wyposaenia. Rickover by przeoonym agendy elektrycznej w tej chwili odkd roku, kiedy 7 grudnia 1941 roku cesarska marynarka militarna Japonii przeprowadzia nalotu na podstaw Pearl Harbour. Kierowana za pomoc on wydzia rokowaa wielce sprawnie remonty bolenie zniszczonych w japoskim najazdu pancernikw USS "California" (BB-44) i "West Virginia" (BB-48), ktrych ukady motoru elektrycznego zostay wyrwnane obficie prdzej, nawlekaje przewidywano. Sekcja, ktr nakania Rickover, przewaya m.in. przebiegania nad wpywem eksplozji podwodnych na organizmy elektryczne okrtw. Sam Rickover studiowa wszystek protok o podkopaniach i prywatnie odwiedza ktokolwiek naruszony w krki duy statek morski. Dziki robotom jego agendy znaleziono m.in., i wpyw podwodnych eksplozji (na przykad min) na szyki elektryczne placwki jest dalece powaniejszy, anieli do tej pr wnioskowano. Nowe, potniejsze miny wtajemniczone z zacztkiem drugiej wojen oglnowiatowej, chociaby jeli nie rozwijay znamiennych zachwia kaduba, mogy obudzi katastrofalne nastpstwa w odcinku nadszarpni zaaranowa suplementarnych koniunkcja organizmw elektrycznych okrtw. Sekcja elektryczna BuShips chwacko si rwnie rozrastaa. W 1938 roku w druyna agendy spyway 23 jednostki, w momencie schyku nazistowskich Niemiec w maju 1945 roku, skadaa si z 343 osb cywilnych koniunkcja wojskowych ? w tym tak jak "poyczonych" do sekcji, najwybitniej dobrych modych inynierw decydujcych handlowych kooperantw biura okrtw. Sekcja ta spokojna si w przyszoci istot organizacji Naval Reactors Branch of Bureau of Ships.

1 stycznia 1942 roku Rickover pozosta zalecany na rzd komandora porucznika (Commander ? CDR), za 26 czerwca 1943 roku, otrzyma awans na wysoko komandora (Captain ? CAPT). Moliwo trwania awansw na najwaniejsze szczeble oficerskie w marynarce wietrzy w usudze poza cianami Stanw Zjednoczonych. 20 lipca 1945 roku, zaszed na Okinaw, gdzie pozyska najwysze dowdztwo baz industrialnej unoszonej na rzecz zapewnienia zarade okrtw biorcych porcja w szykowanej szczytowej agresji na Japoni. Niecae dwie miesice powolniej, dwie bombie atomowe zakoczyy jednak wojn z Japoni, w kartelu z czym w listopadzie 1945 roku grunt zostaa zakorkowana, oraz Rickover powrci do USA.

Era obrotnoci nuklearnej

Ju od 1938 roku jankeska marynarka prowadzia pewn produkcje ponad monoci przyrzeczenia motoru atomowego na rzecz okrtw. Po paroksyzmu walki, z momentem zainicjowania prac powyej niszczycielskim zuyciem siy jdrowej w algorytmie Manhattan, prbowania nad impulsem jdrowym zostaway w wprawie odmwione. W sierpniu 1944 roku, mistrz schematu Manhattan, genera Leslie Groves naznaczy picioosobowy komisja w celu przeznaczenia ewentualnych opcyj niedestrukcyjnego uywania inwencji atomowej. Przewodniczcym komitetu zostawa dugoletni dziekan California Institute of Technology oraz gospodarz doradcw naukowych generaa Grovesa dr Richard S. Tolman. Innymi fallusami komitetu pozostawao dwu cywilw tudzie dwaj oficerowie marynarki: kadm. Earle W Mills ? pomoc pryncypaa Bureau of Ships a kpt. Thorwald A. Solberg ? i z BuShips. Rok powolniej, po powstrzymaniu wojny, Senat Stanw Zjednoczonych desygnowa Specjaln Komisj Energii Atomowej. Wkrtce samemu Sekretarz Marynarki James Forrestal wystosowa listy do Sekretarza Wojny Stanw Zjednoczonych, w jakim zakomunikowa, i marynarka wojskowa Stanw Zjednoczonych proponuje ugoci wysiki zmierzajce do wykorzystywania swady atomowej w pdzie okrtw. W reakcyj, sekretarka kampanii jak jeden m z bdcym jego podwadnym generaem Leslie Grovesem wskaza, i najwaniejszym wybiegiem uwzgldnienia do powstania okrtowej siowni jdrowej istnieje odgrodzenie wskro marynark personelu a do przewaonych w Oak Ridge National Laboratory pracy ponad reaktorem nuklearnym. W zacztej polemiki w marynarce ponad wybiegiem jej wkadu w projekcie przewodzonym w Oak Ridge, Bureau of Ships zaproponowao utworzenie szczegowego misa doradczego pod rk szefie operacji morskich take sekretarzu marynarki. Marynarka obliczya do Oak Ridge kolegium piciu oficerw tudzie trzech figur obywatelskich. Ostatecznie wydoby si midzy nich Hyman Rickover. Zesp w zaszed do Oak Ridge w czerwcu 1946 roku, dokd przy uyciu par miechw zapoznawa si ze wszelkimi zakresami technologii nuklearnej. W owym czasie koordynatorem spowoduj nuklearnych w Bureau of Ships zosta komandor Albert G. Mumma, chwytajc stosunek, ktre byo zamiarem Rickovera. Rickover niemniej postanawia speni najwaniejsze izm w marynarce w charakterze przedsibiorczoci nuklearnej, przygotowujc dokumentacje wykonalnoci pdu atomowego. Stara si w tym zamiaru udwign sw oddelegowan a do Oak Ridge grup marynarki jak caoksztat, wykorzystujc j do pomocy tu przy wypracowaniu swojego protoku. W tym obiektu obwarowa ponadto niewsparciu na rzecz swych propozycji napdu nuklearnego, dr Edwarda Tellera ? czoowego fizyka jdrowego jankeskiego programu jdrowego. Ostatecznie, we wrzeniu 1947 roku, Hyman Rickover pozostawa ustanowiony osobliwym asystentem pryncypaa Bureau of Ships ds. atomowych, za zaraz wodzem Naval Reactors Branch of Bureau of Ships

Zdobyte przez admiraa wielkie wpywy w rodowisku dyplomatycznym, w zasadzie w Kongresie Stanw Zjednoczonych, umoliwiy mu kolosalny porcja w wiedzeniu postpem jankeskiej floty jdrowych okrtw podwodnych. Wyjtkiem w owym zakresie by wzrost naczelnej generacji nuklearnych przewodnikw pociskw balistycznych SLBM. Pisemn wol admiraa Arleigha Burke, Hyman Rickover zostawa bowiem wybudowany na ustroniu zwierzchniego ruchu owego programu. Admira by postaci niezwykle kontrowersyjn, z jednej paginy poniewa nader sumienn, z pozostaej i swe wpywy w marynarce zawdzicza w znaczcej sile koneksjom yczliwym w Kongresie USA Do jego zasug obstaje m.in. zapoznanie a do US Navy okrtw myliwskich typu Los Angeles, sumptem to zadedykowania przyrzdzanego w tym t okresie szkicu wielce dzisiejszego na tamto czasy rodzaju CONFORM, jakiego projekt pozosta dziki admiraa Rickovera zakazany. Admiraowi zarzuca si oraz wkroczenie rozgardiaszu do projektu ULMS, zmierzajcego do zaprojektowania dziewiczej generacji strategicznych okrtw balistycznych typu Trident, co skrajnie uwzgldnio a do przymusowego wypasienia admiraa na emerytur w styczniu 1982 r.

Podsumowanie

Admira Hyman George Rickover wyby w pozycja odpoczynku w 1982 roku, po szedziesiciu trzech rokach prnej suby, w tym po nad trzydziestu latkach adresowania programami rozwoju jdrowych systemw pocigowych jankeskiej marynarki. Kierowana przy uyciu Rickovera Naval Reactors doprowadzia do konstrukcji wszelkich reaktorw napdzajcych jankeskiej marynarki wojskowej, jakie furt realizoway budowane przed nimi zlecenia. W latkach 90. XX w. to, naczelnik jednego z rosyjskich biur konstrukcyjnych okrtw podwodnych, na analizowanie o podoa przedniego rozwoju okrtw podwodnych o napdzie jdrowym w Zwizku Radzieckim odparowa: "U nas uprzednia znaczna rywalizacja porodku biurami konstrukcyjnymi, tu przy Was oraz stalinizm" ? majc na rozmyla procedura rozkazywania progresem amerykaskiej armad podwodnej wskro admiraa Rickovera. Wszystkie uplanowane na skro Naval Reactors reaktory wygryway jednake mianowane im konstrukcyjnie parametry fachowe rwnie, w przeciwiestwu a do okrtw sowieckich, placwkom jankeskim w yciu onego przydarzya si powaniejsza dysfunkcja reaktora. Tymczasem, nie zwaajc na e inspirowane za porednictwem onym Naval Reactor Branch of Bureau of Ships powanie licowao samotnie zbytnio motor okrtw, adm. Rickower faktycznie opisa rozszerzenie zagadnie popychanego wskro siebie dziaa Bureau of Ships w trakcie przesuchania przed komisj kongresu po klsce "Threshera":

Najwyszy mundurowy stary amerykaskiej marynarki, naczelnik operacji nadmorskich admira Elmo Zumwalt ? jaki onej przywiera a do sympatykw admiraa Rickovera ? skonstatowa w 1976 roku: "... jednej idei nikt nie zdoa o gorsza poowa rozmawia ? i kiedy bd sprawi brak". Hyman George Rickover, zosta pogrzebany z najwaniejszymi zaszczytami militarnymi na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Jego imieniem wymieniono okrt podwodny typu Los Angeles USS "Hyman G. Rickover" (SSN-709).

Odznaczenia take uhonorowania

 • Submarine Officer Badge
 • Navy Distinguished Service Medal ? dwojako
 • Legia Zasugi (Legion of Merit) ? podwjnie
 • Navy Commendation Medal ? dwoicie
 • Army Commendation Medal
 • Medal Zwycistwa I Wojny wiatowej (World War I Victory Medal)
 • China Service Medal
 • Medal wewntrz Sub Obronn Kraju (American Defense Service Medal)
 • Asiatic-Pacific Campaign Medal
 • Medal Zwycistwa II Wojny wiatowej (World War II Victory Medal)
 • Wojskowy Medal Okupacyjny (Army of Occupation Medal)
 • National Defense Service Medal
 • Prezydencki Medal Wolnoci (Presidential Medal of Freedom) ? 1980
 • Order Imperium Brytyjskiego (Wielka Brytania)
 • Zoty Medal Kongresu Stanw Zjednoczonych ? dwojako (1958, 1983)
 • George Westinghouse Medal ? 1955
 • Newcomen Medal ? 1968
 • Enrico Fermi Award ? 1964
 • Washington Award ? 1970

Adnotacje

Bibliografia

 • Francis Duncan: Rickover and the nuclear navy: the discipline of technology. Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 1990. ISBN 0-87021-236-2.
 • Norman Friedman, James L. Christley: U.S. Submarines Since 1945: An Illustrated Design History. Naval Institute Press. ISBN 1-55750-260-9.
 • Norman Polmar: Cold War Submarines, The Design and Construction of U.S. and Soviet Submarines. K. J. More. Potomac Books, Inc, 2003. ISBN 1-57488-530-8.
 • Memorial Tributes: National Academy of Engineering, Volume 3 (1989): Hyman George Rickover (ang.). National Academy of Engineering (NAE) The National Academies Press. [admitancja 2010-05-06]. ss. 290-297.

Dodaj komentarz